ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล ๔.๐ (อ่าน 149) 24 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin (อ่าน 164) 09 ธ.ค. 64
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( (อ่าน 156) 09 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e (อ่าน 181) 23 พ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้น (อ่าน 205) 16 พ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi (อ่าน 263) 04 ม.ค. 64
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่อง (อ่าน 253) 23 ธ.ค. 63
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ (อ่าน 268) 15 ธ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 259) 09 ธ.ค. 63
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย (อ่าน 263) 06 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 277) 14 ก.ย. 63
ประกาศการประมูลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (อ่าน 241) 17 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 261) 31 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-b (อ่าน 250) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 265) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 222) 06 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 208) 20 ก.พ. 63