ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มสำหรับงานบริการ (อ่าน 91) 24 มี.ค. 66
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มสำหรับงานบริการ (อ่าน 64) 08 มี.ค. 66
ประกาศยกเลิกเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติฯ (อ่าน 105) 07 มี.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มสำหรับงานบริการ (อ่าน 80) 20 ก.พ. 66
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 91) 10 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ (อ่าน 96) 08 ก.พ. 66
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ (อ่าน 97) 18 ม.ค. 66
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 116) 10 ม.ค. 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 268) 17 ส.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 263) 17 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล ๔.๐ (อ่าน 525) 24 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin (อ่าน 482) 09 ธ.ค. 64
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( (อ่าน 476) 09 ธ.ค. 64
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้นแบบ IOT สากล 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e (อ่าน 483) 23 พ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการต้น (อ่าน 508) 16 พ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi (อ่าน 578) 04 ม.ค. 64
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่อง (อ่าน 547) 23 ธ.ค. 63
เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์สมัยใหม่ (อ่าน 565) 15 ธ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 527) 09 ธ.ค. 63
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อห้องเรียนปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย (อ่าน 517) 06 ต.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการระบบการเรียนทางไกลไร้สาย จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 544) 14 ก.ย. 63
ประกาศการประมูลการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (อ่าน 502) 17 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิ (อ่าน 515) 31 มี.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-b (อ่าน 499) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่าน 529) 19 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 464) 06 มี.ค. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 467) 20 ก.พ. 63