ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร 2566 (อ่าน 28) 11 พ.ค. 66
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 369) 05 ม.ค. 66
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 229) 29 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาพัทลุง ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 178) 16 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 137) 14 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2565 (อ่าน 134) 14 ธ.ค. 65
นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 ของ สอศ. (อ่าน 1114) 26 พ.ย. 65
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 209) 21 พ.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 195) 24 ต.ค. 65
รับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 210) 11 ต.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 230) 04 ต.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 182) 03 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 204) 22 ก.ย. 65
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปี 2565 (อ่าน 247) 20 ส.ค. 65
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 242) 20 ส.ค. 65
โครงการประกวดโฟล์คซอง ประจำปี 2565 (อ่าน 248) 15 ส.ค. 65
โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปี 2565 (อ่าน 349) 15 ส.ค. 65
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2565 (อ่าน 234) 10 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปี 2565 (อ่าน 210) 02 ส.ค. 65
โครงการคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2565 (อ่าน 218) 01 ส.ค. 65
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 (อ่าน 217) 28 ก.ค. 65
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปี 2565 (อ่าน 208) 28 ก.ค. 65
โครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2565 (อ่าน 211) 02 ก.ค. 65
โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 178) 02 ก.ค. 65
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 189) 01 ก.ค. 65
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (อ่าน 186) 20 มิ.ย. 65
รายงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 247) 06 ก.ค. 65
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแก้ว ที่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจ (อ่าน 251) 10 พ.ค. 65
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 299) 14 พ.ค. 65
รายงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 285) 12 พ.ค. 65
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 364) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 327) 04 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 369) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 349) 09 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (อ่าน 396) 25 ก.พ. 65
เลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและการรายงานตัว/มอบตัว (รอบโควตา) (อ่าน 363) 25 ก.พ. 65
สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 387) 21 ม.ค. 65
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 460) 07 ธ.ค. 64
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (อ่าน 405) 01 ธ.ค. 64
โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 437) 02 มิ.ย. 64