ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 8) 14 พ.ค. 65
รายงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 13) 12 พ.ค. 65
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 24) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 39) 04 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 50) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 09 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (อ่าน 124) 25 ก.พ. 65
เลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและการรายงานตัว/มอบตัว (รอบโควตา) (อ่าน 79) 25 ก.พ. 65
สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 113) 21 ม.ค. 65
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 190) 07 ธ.ค. 64
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (อ่าน 143) 01 ธ.ค. 64
โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 154) 02 มิ.ย. 64
โครงการวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 (อ่าน 151) 14 ธ.ค. 63
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 148) 04 ม.ค. 64
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเทคนิคพื้นฐาน งานฝึกฝีมือ ประจำปี 2563 (อ่าน 146) 12 ต.ค. 63
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563 (อ่าน 164) 07 ธ.ค. 63
โครงการพิธีเข้าประจำกองและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 143) 19 ต.ค. 63
โครงการคุณธรรม กิจกรรมพอเพียง เลี้ยงชีวิต จิตอาสา นำพาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 153) 21 มิ.ย. 64
โครงการพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2564 (อ่าน 151) 24 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 170) 25 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 161) 24 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งคร (อ่าน 183) 22 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 152) 17 พ.ย. 64
ประการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 183) 09 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 214) 05 ต.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนรายเดือน สาขาการโรงแรม (อ่าน 226) 06 ก.ย. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขา การโรงแรม (อ่าน 222) 01 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (สาขาช่างยนต์) (อ่าน 239) 29 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะที่ 2 ในการเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป คำแหน่งครู (อ่าน 230) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 218) 25 มิ.ย. 64
รายงานการประฃุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 223) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 252) 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาช่างก่อสร้าง และ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 245) 27 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 242) 17 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 236) 12 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 251) 07 พ.ค. 64
การเข้าใช้งานระบบศธ 02 ออนไลน์ ของนักเรียนนักศึกษา (อ่าน 218) 27 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขางานก่อสร้าง (อ่าน 210) 19 เม.ย. 64
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 (อ่าน 214) 17 มี.ค. 64
ประกาศ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 243) 01 มี.ค. 64