ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 13) 22 ก.ย. 65
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปี 2565 (อ่าน 35) 20 ส.ค. 65
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 37) 20 ส.ค. 65
โครงการประกวดโฟล์คซอง ประจำปี 2565 (อ่าน 37) 15 ส.ค. 65
โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปี 2565 (อ่าน 51) 15 ส.ค. 65
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2565 (อ่าน 38) 10 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปี 2565 (อ่าน 35) 02 ส.ค. 65
โครงการคุณธรรมสืบสานศาสตร์พระราชา ประจำปี 2565 (อ่าน 36) 01 ส.ค. 65
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2565 (อ่าน 34) 28 ก.ค. 65
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ประจำปี 2565 (อ่าน 35) 28 ก.ค. 65
โครงการพัฒนาจิต ประจำปี 2565 (อ่าน 56) 02 ก.ค. 65
โครงการแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 21) 02 ก.ค. 65
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 23) 01 ก.ค. 65
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (อ่าน 24) 20 มิ.ย. 65
รายงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 91) 06 ก.ค. 65
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแก้ว ที่ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจ (อ่าน 93) 10 พ.ค. 65
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 123) 14 พ.ค. 65
รายงานประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 123) 12 พ.ค. 65
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 138) 29 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือนตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 167) 04 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 178) 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 184) 09 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. (อ่าน 238) 25 ก.พ. 65
เลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาและการรายงานตัว/มอบตัว (รอบโควตา) (อ่าน 180) 25 ก.พ. 65
สรุปผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 213) 21 ม.ค. 65
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 287) 07 ธ.ค. 64
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ประจำปี 2565 (อ่าน 244) 01 ธ.ค. 64
โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 262) 02 มิ.ย. 64
โครงการวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2564 (อ่าน 257) 14 ธ.ค. 63
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 248) 04 ม.ค. 64
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานเทคนิคพื้นฐาน งานฝึกฝีมือ ประจำปี 2563 (อ่าน 249) 12 ต.ค. 63
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2563 (อ่าน 260) 07 ธ.ค. 63
โครงการพิธีเข้าประจำกองและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 263) 19 ต.ค. 63
โครงการคุณธรรม กิจกรรมพอเพียง เลี้ยงชีวิต จิตอาสา นำพาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 256) 21 มิ.ย. 64
โครงการพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2564 (อ่าน 252) 24 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 266) 25 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 253) 24 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งคร (อ่าน 279) 22 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 240) 17 พ.ย. 64
ประการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 278) 09 พ.ย. 64