ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง (อ่าน 16) 25 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 16) 24 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งคร (อ่าน 22) 22 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์ (อ่าน 22) 17 พ.ย. 64
ประการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 39) 09 พ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งยามรักษาการณ์ (อ่าน 63) 05 ต.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครูพิเศษสอนรายเดือน สาขาการโรงแรม (อ่าน 73) 06 ก.ย. 64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขา การโรงแรม (อ่าน 77) 01 ก.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (สาขาช่างยนต์) (อ่าน 93) 29 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะที่ 2 ในการเลือกสรรและจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป คำแหน่งครู (อ่าน 89) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 88) 25 มิ.ย. 64
รายงานการประฃุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 79) 22 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (อ่าน 126) 13 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอนสาขาช่างก่อสร้าง และ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 101) 27 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.ใหม่ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 104) 17 พ.ค. 64
ประกาศ รับสมัครครูพิเศษสอน สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 102) 12 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบ นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 114) 07 พ.ค. 64
การเข้าใช้งานระบบศธ 02 ออนไลน์ ของนักเรียนนักศึกษา (อ่าน 78) 27 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขางานก่อสร้าง (อ่าน 76) 19 เม.ย. 64
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 (อ่าน 76) 17 มี.ค. 64
ประกาศ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 115) 01 มี.ค. 64
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 73) 10 ก.พ. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย (อ่าน 79) 02 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 (อ่าน 163) 21 ม.ค. 64
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 81) 13 ม.ค. 64
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2563 (อ่าน 81) 10 ก.ย. 63
โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปี 2563 (อ่าน 74) 10 ก.ย. 63
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปี 2563 (อ่าน 210) 10 ก.ย. 63
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ประจำปี 2563 (อ่าน 87) 10 ก.ย. 63
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 83) 07 ธ.ค. 63
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 91) 15 พ.ย. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งช่างเทคนิค (อ่าน 104) 28 ต.ค. 63
รายงานการประฃุมครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 110) 08 ต.ค. 63
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ ประจำปี 2563 (อ่าน 126) 10 ก.ย. 63
โครงการจัดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัย ประจำปี 2563 (อ่าน 111) 09 ก.ย. 63
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ประจำปี 2563 (อ่าน 107) 08 ก.ย. 63
โครงการประกวดโฟล์คซอง ประจำปี 2563 (อ่าน 115) 07 ก.ย. 63
โครงการตะกร้ามือถือคุณธรรม ประจำปี 2563 (อ่าน 109)
โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 242) 06 ก.ย. 63
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 116) 06 ก.ย. 63