ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ย. 64 ถึง 03 ธ.ค. 64 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01 มิ.ย. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ปีการศึกษา2565
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว / นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษา งานแนะแนวฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
09 มิ.ย. 65 ถึง 10 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
ฐานพระวิษณุ และ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27 มิ.ย. 65 รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ