แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายอรุณ  จันทร์ผลึก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายสมศักดิ์  พรหมบุญทอง
ครูประจำแผนก
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายะีรชัย  ย่องจีน
ครูประจำแผนก