ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเครื่องดื่มสำหรับงานบริการ จำนวน 1 ชุด
- ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่ วันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2566
- หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 46 ครั้ง