ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวัน

ดูภาพข่าวกิจกรรมประจำวัน

การแข่งขันทักษะระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562

📣วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ👉งานฝึกฝีมือ🎉ระดับภาค ภาคใต้  และขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ทักษะงานเชื่อมด้วย SMAW,TIG กับรางวัลลำดับที่ 4  และแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย สูขยูง  ตัวแทนนักร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย เข้าร่วมประกวดการร้องเพลงรอบคัดเลือก (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 
 # เวลา 06.30 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

# 08.30 น.ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

# และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นำคณะลูกเสือจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกหญ้าแฝก ณ ลำคลองข้างที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ม.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ผู้อำนวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ เดินทางมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

 

ผอ.เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เดินทางมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกต่างๆ และดูสภาพแวดล้อมทั่วไป อาทิ อาคารเรียน  พื้นที่ใช้สอย  บ้านพักครูวิทยาลัยฯและอื่นๆ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผอ.เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์   เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลาและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาร่วมมาส่งท่านผู้นวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางแก้ว  มาร่วมต้อนรับ ท่านผู้นวยการเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562

การประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  โหลดเอกสารสรุปจำนวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2562

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

คลิกโหลด แบบฟอร์ม สผ. 2563