วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และนายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ พบปะพูดคุย ให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ให้ความอนุเคราะห์ในการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาขีพบางแก้ว โดย ผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง นำคณะครู นักเรียน ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลี่อนที่ โดยแผนกวิชาข่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเช็คตรวจซ่อม อาทิ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กับประขาชน ณ วัดนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ เยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ รองผู้อำนวยการ วิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้จัดให้มีกิจกรรมดังต่อไปนีั
๑.ผู้อำนวยการ พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา 
๒.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผลการเรียนดี
๓.มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะ แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกีฬา 
๔.ครูที่ปรึกษาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองแจ้งข้อมูลข่าวสาร แจ้งแนวปฎิบัติของนักเรียนนักศึกษา
๕.จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และ ปวช.๓
(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อตรวจความพร้อมรถก่อนออกเดินทาง ตรวจเช็คสภาพรถ ณ บริษัทรถมือสอง DS ออโต้คาร์ บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโดยให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ บริการตรวจซ่อมรถยนต์ รถจยย. โดยทีมครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคพัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ในการนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจะให้บริการในวันที่ ๑และวันที่๒ มกราคม ๒๕๖๓ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีการแสดงของแผนกวิชาตางๆ,โฟล์คซอง,ร้องเพลงและการจับฉลากแลกของวัญ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

คลิกโหลด แบบฟอร์ม สผ. 2563