ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย นิตย์โชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือคณะครู บุคลการทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center แบบถาวร และแผนกวิชาต่างๆ และพบปะพุดคุยกับคณะผู้บริหาร คณะครู ในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,21:30   อ่าน 570 ครั้ง