ภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะ
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธาน อศจ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยฯ สังกัด อศจ.พัทลุง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,21:25   อ่าน 575 ครั้ง