ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

วันพุธ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมีนายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ประธานอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,22:27   อ่าน 117 ครั้ง