ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วอศ.ยะลา
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วอศ.ยะลา
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วอศ.ยะลา นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ นายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยคณะได้เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ โครงการเศรษกิจพอเพียงของวิทยาลัยฯ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,15:47   อ่าน 95 ครั้ง