ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนพบผู้เรียนผูัปกครอง
กิจกรรมครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนพบผู้เรียนผูัปกครอง
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พบปะพูดคุย ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาเพื่อร่วมการแก้ปัญหาเรื่องเวลาเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะพุดคุยกับคุณครูในแต่ละวิชาเพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือตามแต่กรณีต่อไป (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,15:42   อ่าน 107 ครั้ง