ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขบวนอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขบวนอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
"ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน" ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง โดยนายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ นายวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ นายณรงค์ฤทธิ์ นวลเกลี้ยง ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่วิทยาลัยฯได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โดยได้จัด ขบวนอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมขบวนดังกล่าว โดยเริ่มขบวนจากชุมชนบ้านในไร่ ผ่านบริเวณวงเวียนตลาดบางแก้ว มายังวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,15:09   อ่าน 125 ครั้ง