ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการตรวจสุขภาพฯ ประจำปี
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วก.บางแก้ว&โครงการตรวจสุขภาพฯ
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานสวัดิการฯจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,14:58   อ่าน 104 ครั้ง