เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

Fixit0914 resize

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปี2558

ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ระหว่างวันที่ -  เมษายน 2558

 

 

Fixit03 resize

Fixit04 resize

Fixit06 resize

Fixit08 resize

Fixit0917 resize

Fixit0918 resize