กิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติดวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว"ดอกปาล์มเกมส์"

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ดอกปาล์มเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562  ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยแบ่งเป็น 4 คณะสีได้แก่ คณะสีแดง  คณะสีเหลือง คณะสีเขียว และคณะสีน้ำเงิน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล 9 คนชาย กีฬาวอลเลย์เลบอลผสมชายหญิง กีฬาแชร์บอลหญิง กีฬาเซปักตะกร้อชาย กีฬาเปตอง และการแข่งขันกรีฑา โดยเริ่มทำการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม และมีการเดินขบวนพาเหรด  พิธิเปิด และการแข่งขันกรีฑาในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ดูภาพกิจกรรมของการแข่งขันได้ดังนี้ 

                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 1
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 2
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 3
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 4
                  #ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา 5
                  #ภาพกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรด
 
                 #ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการแข่งขันกรีฑา
 
                 # ภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศการแข่งขันกีฬา  วีดีโอ1  วีดีโอ2   วีดีโอ3   วีดีโอ4   วีดีโอ5  วีดีโอ6   วีดีโอ7   วีดีโอ8   วีดีโอ9   วีดีโอ10   วีดีโอ11   วีดีโอ12  วีดีโอ13   วีดีโอ14   วีดีโอ15   วีดีโอ16  วีดีโอ17   วีดีโอ18

 

กิจกรรม 12 สิงหา ร้อยใจเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา ร้อยใจเทิดไท้ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณแม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
กิจกรรมที่ 1💝 ลงนามถวายพระพรฯ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 
กิจกรรมที่ 2💝กิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณแม่ โดยมีการแสดงชุดรำลึกพระคุณแม่ ตัวแทนนักเรียนอ่านเรียงความ เรื่องพระคุณแม่พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แม่ดีเด่น (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

โครงการให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางชมบุญ ลาภอุปภัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูวันดี บุญยะเดช ครูแผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

 

โครงการพัฒนาการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา

31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดโครงการพัฒนาการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศน์ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ณ ห้องประชุมพิทักษ์ชัยเขต วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

Read more ...

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 - 07.00 น. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว โดยนางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ นำคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟบางแก้ว
เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิยราษฎร์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว และ ผู้อำนวยการ ชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการ วิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการ ณัฐกร อาจทอง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
 

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ได้ประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2536 โดย ฯพณฯ ท่านสังข์ทอง   ศรีธเนศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 7  และได้รับการจัดสรรงบประมาณสิ่งก่อสร้างระหว่าง    ปี 2537 -2539 ในวงเงิน 27 ล้านบาท  มีพื้นที่ประมาณ 110 ไร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทำการสอนใน              ปีการศึกษา  2539  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาพณิชยการ โดยมีนายโสภาคย์  แซมมณี เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาคนแรก ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  มีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 510 คน เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  โดยมี 6 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน   2 ประเภทวิชา คือ ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ โดยมี 4 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 61 คน โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ที่  210 หมู่ที่ 6 ตำบลนาปะขอ  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93140 โทรศัพท์ 0-7469-7185 โทรสาร 0-7469-7467 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://www.bangkaew.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phatthalung 05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  มีพื้นที่ 110 ไร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง  ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 62 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 1,000 กิโลเมตร เดินทางโดยรถไฟประมาณ  870  กิโลเมตร

3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาพชุมชน
อำเภอบางแก้ว ตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน และ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด 119 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร
เศรษฐกิจ
อำเภอบางแก้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาได้แก่ การค้า การบริการ รายได้หลักของอำเภอบางแก้วจึงมาจากภาคเกษตร สินค้าการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา  และผลไม้  การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในอำเภอบางแก้ว ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเลี้ยงรายย่อยและเลี้ยงควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพอื่น สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ สุกร โคนม โคเนื้อและเป็ด ไก่  เป็นต้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางแก้ว ซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงดังนี้
1.  ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ
2.  การแกะรูปหนังตะลุง
3.  ลูกหยีกวน
สังคม  แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  มีแหล่งการเรียนรู้ภายใน  ดังนี้
-  ห้องสมุด
-  ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-  ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
-  การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับทุกแผนกวิชา
-   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
-  โรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการของแผนกวิชาต่าง ๆ
นอกจากนั้น วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว  ยังมีแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา ดังนี้
-  โครงการฟาร์มพระราชดำริ
-  ชมรมแกะหนังตะลุงพื้นบ้าน
-  วัดตะเขียนบางแก้ว
-  บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว
-  ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางแก้ว
-  ชมรมศิลปวัฒนธรรมบ้านต้นสน
-  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา จำนวน 71 แห่ง

ทำเนียบผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

1.นายโสภาคย์   แซมมณี  พ.ศ. 2536 -2548

2.นายปรีชา  ทวีชาติ พ.ศ. 2548 -2550

3.นายประจวบ   จันทรภาโส  พ.ศ.2550 - 2551

4.นายธีระพัฒน์   บุญพันธุ์    พ.ศ. 2551 - 2558

5.นายพิทักษ์   ธรรมา พ.ศ. 2558 - 2559

6.นายสุนิตย์    ธรรมประพัทธ์  พ.ศ.2559 - 2560

7.นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ์  พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน