วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วเชิญชวนไปเลือกตั้ง ส.ส.

     
     

 

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

คู่มือประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

 คู่มือการประกันคุณภาพ (Sar บุคคล)  ดาวน์โหลด  ไฟล์ .rar
 ตัวอย่าง Sar บุคคล  ดาวน์โหลด  ไฟล์ .rar