เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly - AIPA)

ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน


1.นายธีระพัฒน์  บุญพันธ์
2.นางวรรณา  โกสิยาภรณ์
3.นายพีระศักดิ์  อินทรสุวรรณ
4.นายวีระศักดิ์  อินทร์กลับ
5.นายณรงค์  หวังอีน
6.นายนฤดล  นวลงาม
7.นายธราเทพ  นาคเผือก
8.นายวิเชียร  บุญเตี่ยว
9.นายประเสริฐ  ถึงวิสัย

Fixit01 resize exposure

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปี2558

ศูนย์ที่ 1 เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน ระหว่างวันที่ -  เมษายน 2558

 

Fixit02 resize exposure

Fixit03 resize exposure

Fixit04 resize exposure

Fixit05 resize exposure

Fixit06 resize exposure

Fixit07 resize exposure

Fixit08 resize exposure