แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง นำคณะครู บุคลากร นักเรียนชั้น ปวช.1 นักศึกษา นทศ. ร่วมกันแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีั 2562 ณ วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

Read more ...

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว รับการประเมินกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

Read more ...

การประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center

26 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการชมบุญ ลาภอุปถัมถ์ รองผู้อำนวยการวิทยา ศรีทิพยราษฎร์ รองผู้อำนวยการณัฐกร อาจทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวรวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จ.พัทลุง

Read more ...

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ข้อมูลหลักสูตร
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561 หลักสูตรและแผนการเรียน  
ดาวน์โหลดหลักสูตร    
     
     
     
     
     
     
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา
 ดาวน์โหลด จำนวนนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ฯ จำนวนนักศึกษาเทียบโอน
  แผนภูมิจำนวนนักเรียนนักศึกษา แผนภูมิจำนวนนักศึกษา
  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนนศ.ระยะสั้น
  จำนวนนักเรียนแกนมัธยม2/2557 จำนวนนักเรียนแกนมัธยม
  จำนวนนักเรียนแกนมัธยม1/2558 จำนวนนักเรียนแกนมัธยม1-2558
  ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ปวช. ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
  ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา ปวส. ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษา
     
ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561 ผังโครงสร้างวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 ดาวน์โหลด ผู้บริหาร กรรมการวิทยาลัย กรรมการบริหารสถานศึกษา  
  ข้อมูลบุคลาการภาคเรียนที่1/2561  
  ข้อมูลบุคลากรภาคเรียนที่2/2561  
  จำนวนบุคลากร  
  พนักงานราชการ  
  ครูพิเศษ  
  เจ้าหน้าที่ นักการ ยาม