การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ " สังข์หยดเกมส์"

เชิญชมและเชียร์ กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ "สังข์หยดเกมส์ " ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

Read more ...

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ข้อมูลครุภัณฑ์
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
ข้อมูลครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์
 ดาวน์โหลด    
     
     
     
     
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง  อาคารสถานที่
ดาวน์โหลด  ผังบริเวณ ผังบริเวณ
     
     
     
     
ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
 ดาวน์โหลด รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง รายชื่อโรงเรียน
     
     
     
     
ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561
ข้อมูลสถานประกอบการ สถานประกอบการ
 ดาวน์โหลด และตลาดแรงงาน  
     
     
     
     
ข้อมูลงบประมาณ
ปีการศึกษา รายการ ดาวน์โหลด/เปิด
2561 สรุปงบหน้ารายจ่าย
จำแนกงบประมาณตามหมวดเงิน
งบหน้ารายจ่าย
ดาวน์โหลด   ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 1
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 2
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 3
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 4
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 5
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 6
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 7
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 8
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 9
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 10
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 11
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 12
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 13
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 14
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 15
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 16
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 17
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 18
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 21
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 22
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 23
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 24
    ทะเบียนคุมเงินประจำงวด 25
  สรุปงบประมาณวัสดุฝึก สรุปงบประมาณวัสดุฝึก