การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ " สังข์หยดเกมส์"

เชิญชมและเชียร์ กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ "สังข์หยดเกมส์ " ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดการแข่งขันกีฬาอาชิวะเกมส์จังหวัดพัทลุง โดยสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

Read more ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูช่างหน้าพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Read more ...

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

Read more ...

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 10

Read more ...

ข่าวประกวดราคา/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561)
ลำดับที่    ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง    ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1    นายโสภาคย์       แซมมณี    ผู้อำนวยการ    2539-3546
2    นายปรีชา              ทวีชาติ    ผู้อำนวยการ    2546-2550
3    นายประจวบ         จันทภาโส    ผู้อำนวยการ    2550-2551
4    นายธีระพัฒน์       บุญพันธุ์    ผู้อำนวยการ    2552 -2557
5    นายพิทักษ์      ธรรมา          ผู้อำนวยการ    2558-2559
5    นายสุนิตน์    ธรรมประพัทธ์    ผู้อำนวยการ    2559-2560
6    นางชมบุญ   ลาภอุปถัมภ์       ผู้อำนวยการ   2561-ปัจจุบัน